================================================== -->

เพลงสล็อตทดลองใช้ฟรี

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง คุณวิบูลย์ คูสกุล เสนอแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีน ในคำปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้น่าสนใจมาก ผมได้นำเสนอบางส่วนในคอลัมน์นี้ผ่านมา 2 วัน วันนี้ยังมีประเด็นที่ควรแก่การเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น อาหารสมอง ให้กับคนไทยและคนจีนได้ตรึกตรองร่วมกัน ท่านบอกตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในที่สุดแล้ว การริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative : BRI) นั้น พาดผ่านมาถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง AEC สู่ภาคพื้นอาเซียน นโยบาย Go Global หรือเดินออกสู่ภายนอกของจีนสู่ประเทศอาเซียนกลุ่มคาบสมุทรและหมู่เกาะก็ต้องผ่านประเทศไทย ท่านทูตย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของไทยคือ เมื่อจีนมี BRI และโดยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราแล้ว เราจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ คนไทยบางส่วนกล่าวว่า ถ้าไปดูในยุทธศาสตร์ BRI ของจีนแล้ว ไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ความจริงแล้ว BRI นั้น เป็นทั้งความริเริ่มที่เป็นแผนรวมโครงการและกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นพอ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันได้อย่างไร เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยุทธศาสตร์ BRI ออกมาแล้ว หลายประเทศบอกว่าลมจีนกำลังพัดมา เช่นเดียวกับกระแสในประเทศไทยเวลานี้ ก็พูดกันว่าอิทธิพลจีนกำลังเข้ามาแรง ต้องระวัง ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนจริง ท่านทูตวิบูลย์ตั้งคำถามว่า ยามที่ลมพัดมานั้นมี 2 แนวทางที่เราทำได้ คือ สร้างกำแพงกั้น หรือจะสร้างกังหันกางใบรับลม? ท่านตอบว่า แน่นอนประเทศไทยควรต้องดำเนินการอย่างหลัง จึงอยู่ที่ว่าด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เรามี ไทยจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไร เพื่อใช้ BRI มาสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทูตวิบูลย์บอกว่า ในส่วนของจีน โครงการใดๆ ก็ตามที่มีมาภายใต้ BRI การตกลงร่วมกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเห็นประโยชน์และยอมรับจากภาคประชาชนบนพื้นฐานการเห็นความจำเป็นและศักยภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญและพิสูจน์มาหลายกรณีแล้วว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุมและจริงจัง ในความเป็นจริง การยอมรับของภาคประชาสังคมก็เกิดจากการที่ภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพทางเศรษฐกิจว่าสามารถพัฒนาเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาลักษณะดังกล่าวเริ่มสะท้อนออกมามากขึ้นในโครงการร่วมมือของจีนกับบางประเทศ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้อริเริ่ม BRI กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกภายใต้ EEC หรือยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่ 40 จะหาจุดประสานประโยชน์ไทย-จีนในส่วนนี้ให้ลงตัวได้ คุณวิบูลย์บอกว่า เริ่มมีบางโครงการนำร่องเป็นตัวอย่าง เมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG จากเซี่ยงไฮ้ร่วมกับภาคเอกชนไทยลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อขายและส่งออกไปประเทศที่สาม หรือกรณีการจัดเป็น Consortium ความร่วมมือที่ไทยจีนร่วมกับประเทศที่สาม บุกเบิกโครงการร่วมกันใน EEC เป็นที่คาดหวังกันว่า รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อสร้าง ช่วงจากนครราชสีมามากรุงเทพฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริงในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งตามข้อริเริ่ม BRI หรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงในส่วนของ EEC ที่จะเชื่อมไร้รอยต่อ 3 สนามบินหลักของไทย คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ด้วยระดับความเร็ว 250 กม/ชั่วโมง และรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1435 เมตรเท่ากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด ก็ย่อมต้องเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือเผื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันในส่วนนี้ จึงจะนับเป็นมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-จีน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ Asian Connectivity ด้วยอย่างแท้จริง ในโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC เชื่อม 3 สนามบิน ที่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งหมายถึงให้เอกชนเข้ารับความเสี่ยงด้านการลงทุนแลกกับผลตอบแทนที่ระบุให้นั้น เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ความสนใจที่จะร่วมประมูลจำนวนมาก รวมทั้งบรรษัทรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผมหวังในส่วนนี้ว่า หากผู้ประกอบการจากจีนประมูลโครงการดังกล่าวได้ และสามารถนำเทคโนโลยีรถความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมาปรับใช้ในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ Win-Win ที่สำคัญระหว่างไทย-จีน เพราะความสำเร็จในโครงการหากได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ย่อมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือให้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการทูตรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือที่ถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่แม้ในปัจจุบันรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาคือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันยังเป็นเช่นเดิม ผมอ่านคำปราศรัยของท่านทูตวิบูลย์แล้วก็สรุปได้ว่า การจะมีความสัมพันธ์แบบ win-win จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ซึ่งก็มาจากความจริงใจ และแน่นอนต้องเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้านด้วย!

  • เยี่ยมชมบล็อก:1851
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 663
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-06-25 20:50:37
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด storagethaipostnet ขณะที่เสียงปี่กลองการเมืองการเลือกตั้งกำลังใกล้บรรเลง แม้หลายพรรคจะออกตัวว่าขยับอะไรไม่ได้ เพราะติดล็อกคำสั่ง คสช ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมการเมือง ห้ามชุมนุมการเมืองเกินห้าคน แต่ในความเป็นจริง หลายพรรคได้นัดหารือ นัดประชุมนอกรอบกันเป็นประจำ คสชเองก็รู้ เพียงแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเข้มงวดอะไร อย่าง เพื่อไทย ก็เป็นประจำที่ทุกสัปดาห์จะมีการนัดหารือระดับคีย์แมน แกนนำพรรคในกรรมการชุดต่างๆ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ยิ่งวันไหนระดับหัวแถว สมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขยทักษิณ ชินวัตร มาร่วมวงด้วย วงหารือก็จะคึกคักเป็นพิเศษ มีข่าวว่ามีการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ ไว้หลายชุดแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งโดยไม่รอ คสชปลดล็อก เช่น คณะกรรมการยกร่างนโยบายพรรคในการหาเสียง คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง แล้วยังมีการตั้งกรรมการขึ้นมาด้วยชุดหนึ่ง เรียกกันว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและคำสั่งคสช ประชุมกันภายในมาหลายรอบแล้ว มี พลตทวิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธาน พร้อมด้วยมือกฎหมาย อดีต สสหลายคนร่วมวง

ที่เก็บบทความ

2015(315)

2014(936)

2013(499)

2012(592)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: คำถามและคำตอบ

สล็อต joker, มีข่าวมาว่าสัญญาของนางเอกสาว พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ ที่เซ็นไว้กับทางช่อง 7 สี 3 ปี กำลังจะหมดลง และมีวี่แววว่าเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่ขอออกไปทำงานแบบอิสระแทน ซึ่งเรื่องนี้ทาง พีค ภัทรศยา ได้เปิดเผยว่า นายอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า คำว่า อุทยานธรรม ตามรอยหลวงปู่ทวดที่เรากำลังสร้างก็คือ ไม่ได้หาพื้นที่ หรือหาที่ดินมาสักแปลงหนึ่งเพื่อที่จะไปเนรมิตหรือสร้างสตอรี่ของหลวงปู่ทวด แต่อุทยานธรรม ตามรอยหลวงปู่ทวดที่สทิงพระ เรามีสถานที่จริงให้สืบค้น ไม่ว่าจะเป็นวัดต้นเลียบ ที่ใต้โคนต้นเลียบเป็นที่ฝังรกของหลวงปู่ทวด ไม้ว่าจะเป็นวัดดีหลวง ซึ่งเป็นวัดที่ท่านบวชเณรเป็นอุโบสถที่ท่านบวชเณร เรื่องราวของหลวงปู่ทวดมีอายุประมาณ 400 กว่าปี ไม่ยากเกินกว่าที่จะค้นหาได้ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะบอกว่า หลวงปู่ทวดมีตัวตนอยู่จริงในแผ่นดินนี้และบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ อสทิงพระ นั่นคือการสืบค้นจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและหลังจากที่ท่านกลับมาจากการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาแล้ว ท่านก็กลับมาบูรณซ่อมแซมวัดพะโคะจนเหตุต่างๆเกิดขึ้นมากมาย สร้างความเชื่อความศรัทธาในตัวหลวงปู่ทวดผีมีเสียวเจอโด้/ไก่กลุ่มเดียวบาร์ซ่า-หงส์ไม่เบา 31 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 00:47 น คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะได้กลับมาเยือนถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด พร้อมทีมใหม่ ยูเวนตุส ในศึกรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ขณะที่ ท็อตแน่ม ได้ลองของยอดทีมลาลีกา เจอ บาร์เซโลน่า ร่วมสาย ลิเวอร์พูล เจองานไม่หนักไม่เบา ในกลุ่ม ซี ที่มีทั้ง เปแอสเช กับ นาโปลี ส่วน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ น่าจะงานเบาสุดในบรรดาทีมท็อปโฟร์จากพรีเมียร์ลีก ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ทำการจับสลากแบ่งกลุ่ม ไปเมื่อคืนวันพฤหัสฯที่ผ่านมา ดังนี้กลุ่ม เอแอตเลติโก มาดริด (สเปน)โบรุสเซีย ดอร์มุนด์ (เยอรมนี)โมนาโก (ฝรั่งเศส)คลับ บรูช (เบลเยี่ยม)ผีมีเสียวเจอโด้/ไก่กลุ่มเดียวบาร์ซ่า-หงส์ไม่เบา 31 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 00:47 น คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะได้กลับมาเยือนถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด พร้อมทีมใหม่ ยูเวนตุส ในศึกรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ขณะที่ ท็อตแน่ม ได้ลองของยอดทีมลาลีกา เจอ บาร์เซโลน่า ร่วมสาย ลิเวอร์พูล เจองานไม่หนักไม่เบา ในกลุ่ม ซี ที่มีทั้ง เปแอสเช กับ นาโปลี ส่วน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ น่าจะงานเบาสุดในบรรดาทีมท็อปโฟร์จากพรีเมียร์ลีก ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ทำการจับสลากแบ่งกลุ่ม ไปเมื่อคืนวันพฤหัสฯที่ผ่านมา ดังนี้กลุ่ม เอแอตเลติโก มาดริด (สเปน)โบรุสเซีย ดอร์มุนด์ (เยอรมนี)โมนาโก (ฝรั่งเศส)คลับ บรูช (เบลเยี่ยม)

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีกรณีที่บางพรรคการเมืองแอบแฝงหาเสียงจะดำเนินการ จะเอาผิดทางกฎหมายได้อย่างไรบ้าง นายวิษณุ กล่าวว่า จะเอาผิดหรือไม่ให้เป็นไปตามประกาศ คสชต่างๆ ที่มีอยู่ ส่วนจะมานั่งเจาะเป็นรายกรณีว่าทำอย่างนี้ผิดหรือไม่ตนไม่ตอบ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เป็นผู้พิจารณาขณะที่นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้พานางสมจิตรเข้าไปพูดคุย โดยนางสมจิตรยังให้การสับสน แต่เบื้องต้นทราบว่าเมื่อปี 2558 นางสมจิตร มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับปัญหาการปล่อยน้ำเสียของโรงงานกลึงโลหะแห่งหนึ่ง ย่านจอมทองกับที่ดินของนางสมจิตรที่อยู่ติดกัน และเคยไปฟ้องร้องคดีที่ศาลอาญาธนบุรีมาแล้ว และได้มาฟ้องเอาผิดผอเขตจอมทอง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการจัดตั้งโรงงาน และปล่อยน้ำเสียเข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย ทำให้นางสมจิตรและชาวบ้านในละแวกได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพจากน้ำเสีย โดยนางสมจิตรอ้างว่านักการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งหนุนหลังคู่กรณี และหลังจากต่อสู้คดีนี้มานานกว่า 3 ปีตนเองก็ต้องแพ้คดี จึงต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมต่อศาลปกครอง อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง คุณวิบูลย์ คูสกุล เสนอแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีน ในคำปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้น่าสนใจมาก ผมได้นำเสนอบางส่วนในคอลัมน์นี้ผ่านมา 2 วัน วันนี้ยังมีประเด็นที่ควรแก่การเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น อาหารสมอง ให้กับคนไทยและคนจีนได้ตรึกตรองร่วมกัน ท่านบอกตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในที่สุดแล้ว การริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative : BRI) นั้น พาดผ่านมาถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง AEC สู่ภาคพื้นอาเซียน นโยบาย Go Global หรือเดินออกสู่ภายนอกของจีนสู่ประเทศอาเซียนกลุ่มคาบสมุทรและหมู่เกาะก็ต้องผ่านประเทศไทย ท่านทูตย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของไทยคือ เมื่อจีนมี BRI และโดยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราแล้ว เราจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ คนไทยบางส่วนกล่าวว่า ถ้าไปดูในยุทธศาสตร์ BRI ของจีนแล้ว ไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ความจริงแล้ว BRI นั้น เป็นทั้งความริเริ่มที่เป็นแผนรวมโครงการและกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นพอ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันได้อย่างไร เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยุทธศาสตร์ BRI ออกมาแล้ว หลายประเทศบอกว่าลมจีนกำลังพัดมา เช่นเดียวกับกระแสในประเทศไทยเวลานี้ ก็พูดกันว่าอิทธิพลจีนกำลังเข้ามาแรง ต้องระวัง ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนจริง ท่านทูตวิบูลย์ตั้งคำถามว่า ยามที่ลมพัดมานั้นมี 2 แนวทางที่เราทำได้ คือ สร้างกำแพงกั้น หรือจะสร้างกังหันกางใบรับลม? ท่านตอบว่า แน่นอนประเทศไทยควรต้องดำเนินการอย่างหลัง จึงอยู่ที่ว่าด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เรามี ไทยจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไร เพื่อใช้ BRI มาสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทูตวิบูลย์บอกว่า ในส่วนของจีน โครงการใดๆ ก็ตามที่มีมาภายใต้ BRI การตกลงร่วมกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเห็นประโยชน์และยอมรับจากภาคประชาชนบนพื้นฐานการเห็นความจำเป็นและศักยภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญและพิสูจน์มาหลายกรณีแล้วว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุมและจริงจัง ในความเป็นจริง การยอมรับของภาคประชาสังคมก็เกิดจากการที่ภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพทางเศรษฐกิจว่าสามารถพัฒนาเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาลักษณะดังกล่าวเริ่มสะท้อนออกมามากขึ้นในโครงการร่วมมือของจีนกับบางประเทศ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้อริเริ่ม BRI กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกภายใต้ EEC หรือยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่ 40 จะหาจุดประสานประโยชน์ไทย-จีนในส่วนนี้ให้ลงตัวได้ คุณวิบูลย์บอกว่า เริ่มมีบางโครงการนำร่องเป็นตัวอย่าง เมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG จากเซี่ยงไฮ้ร่วมกับภาคเอกชนไทยลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อขายและส่งออกไปประเทศที่สาม หรือกรณีการจัดเป็น Consortium ความร่วมมือที่ไทยจีนร่วมกับประเทศที่สาม บุกเบิกโครงการร่วมกันใน EEC เป็นที่คาดหวังกันว่า รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อสร้าง ช่วงจากนครราชสีมามากรุงเทพฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริงในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งตามข้อริเริ่ม BRI หรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงในส่วนของ EEC ที่จะเชื่อมไร้รอยต่อ 3 สนามบินหลักของไทย คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ด้วยระดับความเร็ว 250 กม/ชั่วโมง และรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1435 เมตรเท่ากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด ก็ย่อมต้องเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือเผื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันในส่วนนี้ จึงจะนับเป็นมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-จีน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ Asian Connectivity ด้วยอย่างแท้จริง ในโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC เชื่อม 3 สนามบิน ที่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งหมายถึงให้เอกชนเข้ารับความเสี่ยงด้านการลงทุนแลกกับผลตอบแทนที่ระบุให้นั้น เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ความสนใจที่จะร่วมประมูลจำนวนมาก รวมทั้งบรรษัทรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผมหวังในส่วนนี้ว่า หากผู้ประกอบการจากจีนประมูลโครงการดังกล่าวได้ และสามารถนำเทคโนโลยีรถความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมาปรับใช้ในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ Win-Win ที่สำคัญระหว่างไทย-จีน เพราะความสำเร็จในโครงการหากได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ย่อมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือให้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการทูตรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือที่ถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่แม้ในปัจจุบันรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาคือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันยังเป็นเช่นเดิม ผมอ่านคำปราศรัยของท่านทูตวิบูลย์แล้วก็สรุปได้ว่า การจะมีความสัมพันธ์แบบ win-win จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ซึ่งก็มาจากความจริงใจ และแน่นอนต้องเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้านด้วย!จำเลยที่1ให้การว่าการแถลงนโยบายเป็นหน้าที่เพื่อประเทศจะได้มีคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ แต่จำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การว่าได้ขอให้มีการเลื่อนหรือย้ายสถานที่แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไป จำเลยที่4แก้อุทธรณ์ว่าการเลื่อนหรือย้ายสถานที่แถลงนโยบายของจำเลยที่1และคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่4และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พศ2550มาตรา176เป็นเงื่อนไขข้ออ้างสำคัญของฝ่ายการเมืองว่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนกำหนดการแถลงนโยบายเกินกว่า15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ได้

อ่าน(519) | แสดงความคิดเห็น(409) | ส่งต่อ(158) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

บรินโน่ 2021-06-25

กุยโช นายวิรไท กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมประกาศรายชื่อประเทศที่มีการบิดเบือนค่าเงิน ว่า ที่ผ่านมา ธปทได้ดูแลค่าเงินทั้ง 2 ทาง ไม่มีนโยบายค่าเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้า จะเห็นได้ว่าในปี 2560 หากมีการแทรกแซงค่าเงินจริง ค่าเงินบาทไทยจะไม่แข็งค่าเร็วมากที่สุดในเอเชียตะวันออก ธปทจะเข้าไปดูแลบางช่วงที่มีไหลเข้า เฉพาะเงินทุนไหลเข้าไม่ใช่เรื่องเงินทุนที่เข้ามาจากการค้า ไม่ให้เข้ามากระทบการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนให้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเกินไป

ธปท รับระบบของแบงก์ใหญ่มีปัญหากระทบการทำธุรกรรมของประชาชน กำชับให้ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทุกราย พร้อมจี้ทำแผนยกระดับศักยภาพความสามารถในการให้บริการ รองรับธุรรมทางการเงินที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต

หลี่ลี่ซาน 2021-06-25 20:50:37

ผีมีเสียวเจอโด้/ไก่กลุ่มเดียวบาร์ซ่า-หงส์ไม่เบา 31 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 00:47 น คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะได้กลับมาเยือนถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด พร้อมทีมใหม่ ยูเวนตุส ในศึกรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ขณะที่ ท็อตแน่ม ได้ลองของยอดทีมลาลีกา เจอ บาร์เซโลน่า ร่วมสาย ลิเวอร์พูล เจองานไม่หนักไม่เบา ในกลุ่ม ซี ที่มีทั้ง เปแอสเช กับ นาโปลี ส่วน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ น่าจะงานเบาสุดในบรรดาทีมท็อปโฟร์จากพรีเมียร์ลีก ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ทำการจับสลากแบ่งกลุ่ม ไปเมื่อคืนวันพฤหัสฯที่ผ่านมา ดังนี้กลุ่ม เอแอตเลติโก มาดริด (สเปน)โบรุสเซีย ดอร์มุนด์ (เยอรมนี)โมนาโก (ฝรั่งเศส)คลับ บรูช (เบลเยี่ยม)

ตาลหยาง 2021-06-25 20:50:37

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง คุณวิบูลย์ คูสกุล เสนอแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีน ในคำปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้น่าสนใจมาก ผมได้นำเสนอบางส่วนในคอลัมน์นี้ผ่านมา 2 วัน วันนี้ยังมีประเด็นที่ควรแก่การเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น อาหารสมอง ให้กับคนไทยและคนจีนได้ตรึกตรองร่วมกัน ท่านบอกตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในที่สุดแล้ว การริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative : BRI) นั้น พาดผ่านมาถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง AEC สู่ภาคพื้นอาเซียน นโยบาย Go Global หรือเดินออกสู่ภายนอกของจีนสู่ประเทศอาเซียนกลุ่มคาบสมุทรและหมู่เกาะก็ต้องผ่านประเทศไทย ท่านทูตย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของไทยคือ เมื่อจีนมี BRI และโดยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราแล้ว เราจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ คนไทยบางส่วนกล่าวว่า ถ้าไปดูในยุทธศาสตร์ BRI ของจีนแล้ว ไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ความจริงแล้ว BRI นั้น เป็นทั้งความริเริ่มที่เป็นแผนรวมโครงการและกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นพอ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันได้อย่างไร เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยุทธศาสตร์ BRI ออกมาแล้ว หลายประเทศบอกว่าลมจีนกำลังพัดมา เช่นเดียวกับกระแสในประเทศไทยเวลานี้ ก็พูดกันว่าอิทธิพลจีนกำลังเข้ามาแรง ต้องระวัง ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนจริง ท่านทูตวิบูลย์ตั้งคำถามว่า ยามที่ลมพัดมานั้นมี 2 แนวทางที่เราทำได้ คือ สร้างกำแพงกั้น หรือจะสร้างกังหันกางใบรับลม? ท่านตอบว่า แน่นอนประเทศไทยควรต้องดำเนินการอย่างหลัง จึงอยู่ที่ว่าด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เรามี ไทยจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไร เพื่อใช้ BRI มาสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทูตวิบูลย์บอกว่า ในส่วนของจีน โครงการใดๆ ก็ตามที่มีมาภายใต้ BRI การตกลงร่วมกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเห็นประโยชน์และยอมรับจากภาคประชาชนบนพื้นฐานการเห็นความจำเป็นและศักยภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญและพิสูจน์มาหลายกรณีแล้วว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุมและจริงจัง ในความเป็นจริง การยอมรับของภาคประชาสังคมก็เกิดจากการที่ภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพทางเศรษฐกิจว่าสามารถพัฒนาเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาลักษณะดังกล่าวเริ่มสะท้อนออกมามากขึ้นในโครงการร่วมมือของจีนกับบางประเทศ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้อริเริ่ม BRI กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกภายใต้ EEC หรือยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่ 40 จะหาจุดประสานประโยชน์ไทย-จีนในส่วนนี้ให้ลงตัวได้ คุณวิบูลย์บอกว่า เริ่มมีบางโครงการนำร่องเป็นตัวอย่าง เมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG จากเซี่ยงไฮ้ร่วมกับภาคเอกชนไทยลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อขายและส่งออกไปประเทศที่สาม หรือกรณีการจัดเป็น Consortium ความร่วมมือที่ไทยจีนร่วมกับประเทศที่สาม บุกเบิกโครงการร่วมกันใน EEC เป็นที่คาดหวังกันว่า รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อสร้าง ช่วงจากนครราชสีมามากรุงเทพฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริงในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งตามข้อริเริ่ม BRI หรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงในส่วนของ EEC ที่จะเชื่อมไร้รอยต่อ 3 สนามบินหลักของไทย คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ด้วยระดับความเร็ว 250 กม/ชั่วโมง และรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1435 เมตรเท่ากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด ก็ย่อมต้องเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือเผื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันในส่วนนี้ จึงจะนับเป็นมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-จีน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ Asian Connectivity ด้วยอย่างแท้จริง ในโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC เชื่อม 3 สนามบิน ที่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งหมายถึงให้เอกชนเข้ารับความเสี่ยงด้านการลงทุนแลกกับผลตอบแทนที่ระบุให้นั้น เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ความสนใจที่จะร่วมประมูลจำนวนมาก รวมทั้งบรรษัทรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผมหวังในส่วนนี้ว่า หากผู้ประกอบการจากจีนประมูลโครงการดังกล่าวได้ และสามารถนำเทคโนโลยีรถความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมาปรับใช้ในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ Win-Win ที่สำคัญระหว่างไทย-จีน เพราะความสำเร็จในโครงการหากได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ย่อมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือให้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการทูตรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือที่ถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่แม้ในปัจจุบันรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาคือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันยังเป็นเช่นเดิม ผมอ่านคำปราศรัยของท่านทูตวิบูลย์แล้วก็สรุปได้ว่า การจะมีความสัมพันธ์แบบ win-win จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ซึ่งก็มาจากความจริงใจ และแน่นอนต้องเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้านด้วย!, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ กลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่รอเฝ้าฯ รับเสด็จ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่หายเป็นปกติ เสวยพระกระยาหาร และพระบรรทมได้ดี หลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเช้าวันที่ 19 สค ด้วยทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ (ไอ) มากขึ้น คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังจากแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้ว พบว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดี พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่ออีกระยะหนึ่ง วันถัดมา สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ระบุว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยต่อไป หลังจากนั้น สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนมาลงนามถวายพระพรได้ที่ห้องโถง ชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชน ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระวรกายที่แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สค ที่ห้องโถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีพสกนิกรจำนวนมากเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่อง อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะผู้บริหาร, นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท) พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ, นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมโปรดักส์เซนเตอร์ จำกัด และคณะผู้บริหาร เป็นต้น ต่อมา เวลา 1329 น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฉลองพระองค์ผ้าไหมสีฟ้า ประทับรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมี ศนพสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ, คณะแพทย์ พยาบาล นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ นอกจากนี้ ประชาชนที่ทราบข่าวต่างมารอเฝ้าฯ รับเสด็จที่บริเวณริมถนนภายในโรงพยาบาล และด้านนอกโรงพยาบาลฝั่งถนนราชดำริ โดยขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมกับแย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ในขณะที่ประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ต่อมาเวลา 1402 น สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหาร และพระบรรทมได้ดี ผลการตรวจเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 จึงประกาศมาให้ทราบมาโดยทั่วกัน。จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายการเมืองคือจำเลยที่1ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และนายชัย ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาในขณะนั้น แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาฯ โดยขอให้ลงโทษจำเลยที่1มาด้วย จึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่1ตามที่โจทก์ฟ้องได้ และการไม่หลีกเลี่ยงภยันตรายที่เล็งเห็นได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยการไม่เลื่อนหรือย้ายสถานที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จึงไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่3ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผบตร และจำเลยที่4ผบชน。

ทาคาซู 2021-06-25 20:50:37

(หอนาฬิกายามค่ำคืน เมืองยะลา), อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง คุณวิบูลย์ คูสกุล เสนอแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีน ในคำปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้น่าสนใจมาก ผมได้นำเสนอบางส่วนในคอลัมน์นี้ผ่านมา 2 วัน วันนี้ยังมีประเด็นที่ควรแก่การเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น อาหารสมอง ให้กับคนไทยและคนจีนได้ตรึกตรองร่วมกัน ท่านบอกตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในที่สุดแล้ว การริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative : BRI) นั้น พาดผ่านมาถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง AEC สู่ภาคพื้นอาเซียน นโยบาย Go Global หรือเดินออกสู่ภายนอกของจีนสู่ประเทศอาเซียนกลุ่มคาบสมุทรและหมู่เกาะก็ต้องผ่านประเทศไทย ท่านทูตย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของไทยคือ เมื่อจีนมี BRI และโดยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราแล้ว เราจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ คนไทยบางส่วนกล่าวว่า ถ้าไปดูในยุทธศาสตร์ BRI ของจีนแล้ว ไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ความจริงแล้ว BRI นั้น เป็นทั้งความริเริ่มที่เป็นแผนรวมโครงการและกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นพอ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันได้อย่างไร เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยุทธศาสตร์ BRI ออกมาแล้ว หลายประเทศบอกว่าลมจีนกำลังพัดมา เช่นเดียวกับกระแสในประเทศไทยเวลานี้ ก็พูดกันว่าอิทธิพลจีนกำลังเข้ามาแรง ต้องระวัง ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนจริง ท่านทูตวิบูลย์ตั้งคำถามว่า ยามที่ลมพัดมานั้นมี 2 แนวทางที่เราทำได้ คือ สร้างกำแพงกั้น หรือจะสร้างกังหันกางใบรับลม? ท่านตอบว่า แน่นอนประเทศไทยควรต้องดำเนินการอย่างหลัง จึงอยู่ที่ว่าด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เรามี ไทยจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไร เพื่อใช้ BRI มาสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทูตวิบูลย์บอกว่า ในส่วนของจีน โครงการใดๆ ก็ตามที่มีมาภายใต้ BRI การตกลงร่วมกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเห็นประโยชน์และยอมรับจากภาคประชาชนบนพื้นฐานการเห็นความจำเป็นและศักยภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญและพิสูจน์มาหลายกรณีแล้วว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุมและจริงจัง ในความเป็นจริง การยอมรับของภาคประชาสังคมก็เกิดจากการที่ภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพทางเศรษฐกิจว่าสามารถพัฒนาเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาลักษณะดังกล่าวเริ่มสะท้อนออกมามากขึ้นในโครงการร่วมมือของจีนกับบางประเทศ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้อริเริ่ม BRI กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกภายใต้ EEC หรือยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่ 40 จะหาจุดประสานประโยชน์ไทย-จีนในส่วนนี้ให้ลงตัวได้ คุณวิบูลย์บอกว่า เริ่มมีบางโครงการนำร่องเป็นตัวอย่าง เมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG จากเซี่ยงไฮ้ร่วมกับภาคเอกชนไทยลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อขายและส่งออกไปประเทศที่สาม หรือกรณีการจัดเป็น Consortium ความร่วมมือที่ไทยจีนร่วมกับประเทศที่สาม บุกเบิกโครงการร่วมกันใน EEC เป็นที่คาดหวังกันว่า รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อสร้าง ช่วงจากนครราชสีมามากรุงเทพฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริงในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งตามข้อริเริ่ม BRI หรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงในส่วนของ EEC ที่จะเชื่อมไร้รอยต่อ 3 สนามบินหลักของไทย คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ด้วยระดับความเร็ว 250 กม/ชั่วโมง และรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1435 เมตรเท่ากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด ก็ย่อมต้องเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือเผื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันในส่วนนี้ จึงจะนับเป็นมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-จีน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ Asian Connectivity ด้วยอย่างแท้จริง ในโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC เชื่อม 3 สนามบิน ที่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งหมายถึงให้เอกชนเข้ารับความเสี่ยงด้านการลงทุนแลกกับผลตอบแทนที่ระบุให้นั้น เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ความสนใจที่จะร่วมประมูลจำนวนมาก รวมทั้งบรรษัทรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผมหวังในส่วนนี้ว่า หากผู้ประกอบการจากจีนประมูลโครงการดังกล่าวได้ และสามารถนำเทคโนโลยีรถความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมาปรับใช้ในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ Win-Win ที่สำคัญระหว่างไทย-จีน เพราะความสำเร็จในโครงการหากได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ย่อมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือให้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการทูตรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือที่ถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่แม้ในปัจจุบันรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาคือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันยังเป็นเช่นเดิม ผมอ่านคำปราศรัยของท่านทูตวิบูลย์แล้วก็สรุปได้ว่า การจะมีความสัมพันธ์แบบ win-win จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ซึ่งก็มาจากความจริงใจ และแน่นอนต้องเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้านด้วย!。 ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด storagethaipostnet ขณะที่เสียงปี่กลองการเมืองการเลือกตั้งกำลังใกล้บรรเลง แม้หลายพรรคจะออกตัวว่าขยับอะไรไม่ได้ เพราะติดล็อกคำสั่ง คสช ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมการเมือง ห้ามชุมนุมการเมืองเกินห้าคน แต่ในความเป็นจริง หลายพรรคได้นัดหารือ นัดประชุมนอกรอบกันเป็นประจำ คสชเองก็รู้ เพียงแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเข้มงวดอะไร อย่าง เพื่อไทย ก็เป็นประจำที่ทุกสัปดาห์จะมีการนัดหารือระดับคีย์แมน แกนนำพรรคในกรรมการชุดต่างๆ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ยิ่งวันไหนระดับหัวแถว สมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขยทักษิณ ชินวัตร มาร่วมวงด้วย วงหารือก็จะคึกคักเป็นพิเศษ มีข่าวว่ามีการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ ไว้หลายชุดแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งโดยไม่รอ คสชปลดล็อก เช่น คณะกรรมการยกร่างนโยบายพรรคในการหาเสียง คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง แล้วยังมีการตั้งกรรมการขึ้นมาด้วยชุดหนึ่ง เรียกกันว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและคำสั่งคสช ประชุมกันภายในมาหลายรอบแล้ว มี พลตทวิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธาน พร้อมด้วยมือกฎหมาย อดีต สสหลายคนร่วมวง。

Rui Di Yang Yu 2021-06-25 20:50:37

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง คุณวิบูลย์ คูสกุล เสนอแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีน ในคำปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้น่าสนใจมาก ผมได้นำเสนอบางส่วนในคอลัมน์นี้ผ่านมา 2 วัน วันนี้ยังมีประเด็นที่ควรแก่การเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น อาหารสมอง ให้กับคนไทยและคนจีนได้ตรึกตรองร่วมกัน ท่านบอกตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในที่สุดแล้ว การริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative : BRI) นั้น พาดผ่านมาถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง AEC สู่ภาคพื้นอาเซียน นโยบาย Go Global หรือเดินออกสู่ภายนอกของจีนสู่ประเทศอาเซียนกลุ่มคาบสมุทรและหมู่เกาะก็ต้องผ่านประเทศไทย ท่านทูตย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของไทยคือ เมื่อจีนมี BRI และโดยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราแล้ว เราจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ คนไทยบางส่วนกล่าวว่า ถ้าไปดูในยุทธศาสตร์ BRI ของจีนแล้ว ไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ความจริงแล้ว BRI นั้น เป็นทั้งความริเริ่มที่เป็นแผนรวมโครงการและกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นพอ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันได้อย่างไร เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยุทธศาสตร์ BRI ออกมาแล้ว หลายประเทศบอกว่าลมจีนกำลังพัดมา เช่นเดียวกับกระแสในประเทศไทยเวลานี้ ก็พูดกันว่าอิทธิพลจีนกำลังเข้ามาแรง ต้องระวัง ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนจริง ท่านทูตวิบูลย์ตั้งคำถามว่า ยามที่ลมพัดมานั้นมี 2 แนวทางที่เราทำได้ คือ สร้างกำแพงกั้น หรือจะสร้างกังหันกางใบรับลม? ท่านตอบว่า แน่นอนประเทศไทยควรต้องดำเนินการอย่างหลัง จึงอยู่ที่ว่าด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เรามี ไทยจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไร เพื่อใช้ BRI มาสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทูตวิบูลย์บอกว่า ในส่วนของจีน โครงการใดๆ ก็ตามที่มีมาภายใต้ BRI การตกลงร่วมกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเห็นประโยชน์และยอมรับจากภาคประชาชนบนพื้นฐานการเห็นความจำเป็นและศักยภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญและพิสูจน์มาหลายกรณีแล้วว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุมและจริงจัง ในความเป็นจริง การยอมรับของภาคประชาสังคมก็เกิดจากการที่ภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพทางเศรษฐกิจว่าสามารถพัฒนาเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาลักษณะดังกล่าวเริ่มสะท้อนออกมามากขึ้นในโครงการร่วมมือของจีนกับบางประเทศ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้อริเริ่ม BRI กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกภายใต้ EEC หรือยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่ 40 จะหาจุดประสานประโยชน์ไทย-จีนในส่วนนี้ให้ลงตัวได้ คุณวิบูลย์บอกว่า เริ่มมีบางโครงการนำร่องเป็นตัวอย่าง เมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG จากเซี่ยงไฮ้ร่วมกับภาคเอกชนไทยลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อขายและส่งออกไปประเทศที่สาม หรือกรณีการจัดเป็น Consortium ความร่วมมือที่ไทยจีนร่วมกับประเทศที่สาม บุกเบิกโครงการร่วมกันใน EEC เป็นที่คาดหวังกันว่า รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อสร้าง ช่วงจากนครราชสีมามากรุงเทพฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริงในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งตามข้อริเริ่ม BRI หรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงในส่วนของ EEC ที่จะเชื่อมไร้รอยต่อ 3 สนามบินหลักของไทย คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ด้วยระดับความเร็ว 250 กม/ชั่วโมง และรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1435 เมตรเท่ากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด ก็ย่อมต้องเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือเผื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันในส่วนนี้ จึงจะนับเป็นมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-จีน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ Asian Connectivity ด้วยอย่างแท้จริง ในโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC เชื่อม 3 สนามบิน ที่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งหมายถึงให้เอกชนเข้ารับความเสี่ยงด้านการลงทุนแลกกับผลตอบแทนที่ระบุให้นั้น เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ความสนใจที่จะร่วมประมูลจำนวนมาก รวมทั้งบรรษัทรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผมหวังในส่วนนี้ว่า หากผู้ประกอบการจากจีนประมูลโครงการดังกล่าวได้ และสามารถนำเทคโนโลยีรถความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมาปรับใช้ในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ Win-Win ที่สำคัญระหว่างไทย-จีน เพราะความสำเร็จในโครงการหากได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ย่อมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือให้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการทูตรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือที่ถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่แม้ในปัจจุบันรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาคือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันยังเป็นเช่นเดิม ผมอ่านคำปราศรัยของท่านทูตวิบูลย์แล้วก็สรุปได้ว่า การจะมีความสัมพันธ์แบบ win-win จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ซึ่งก็มาจากความจริงใจ และแน่นอนต้องเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้านด้วย!,CPN โฟกัสนักช้อปต่างชาติ ชูเซ็นทรัลภูเก็ตโฉมใหม่ แม่เหล็กดูดเงิน 31 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 09:08 น 。 ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด storagethaipostnet ขณะที่เสียงปี่กลองการเมืองการเลือกตั้งกำลังใกล้บรรเลง แม้หลายพรรคจะออกตัวว่าขยับอะไรไม่ได้ เพราะติดล็อกคำสั่ง คสช ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมการเมือง ห้ามชุมนุมการเมืองเกินห้าคน แต่ในความเป็นจริง หลายพรรคได้นัดหารือ นัดประชุมนอกรอบกันเป็นประจำ คสชเองก็รู้ เพียงแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเข้มงวดอะไร อย่าง เพื่อไทย ก็เป็นประจำที่ทุกสัปดาห์จะมีการนัดหารือระดับคีย์แมน แกนนำพรรคในกรรมการชุดต่างๆ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ยิ่งวันไหนระดับหัวแถว สมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขยทักษิณ ชินวัตร มาร่วมวงด้วย วงหารือก็จะคึกคักเป็นพิเศษ มีข่าวว่ามีการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ ไว้หลายชุดแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งโดยไม่รอ คสชปลดล็อก เช่น คณะกรรมการยกร่างนโยบายพรรคในการหาเสียง คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง แล้วยังมีการตั้งกรรมการขึ้นมาด้วยชุดหนึ่ง เรียกกันว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและคำสั่งคสช ประชุมกันภายในมาหลายรอบแล้ว มี พลตทวิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธาน พร้อมด้วยมือกฎหมาย อดีต สสหลายคนร่วมวง。

ผู้ก่อตั้ง Daqing 2021-06-25 20:50:37

พลโท ดรพีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช และ อย ต่างก็มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้กฎหมายของตนเอง โดยที่สำนักงาน กสทช มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเฉพาะ การกำกับดูแลการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ก่อนหน้านี้ การทำงานเป็นลักษณะที่แต่ละหน่วยงานต่างทำงาน ทำให้การพิจารณา ข้อร้องเรียนแต่ละเรื่องกว่าจะได้ข้อยุติและสิ้นสุดกระบวนการต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ บางกรณีอาจใช้เวลานานร่วมปี นอกจากนี้ บทลงโทษต่อการกระทำความผิดกรรมเดียวกันยังอาจต้องรับโทษ 2 ทาง ทำให้อาจเกิดความซ้ำซ้อนและเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ทาง กสทช จึงได้ร่วมกับ อย ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561ใน สำนักงาน กสทช โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงานมานั่งทำงานร่วมกัน เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยและชี้มูลได้ทันที โดยปัจจุบันสามารถสรุปเรื่องให้แล้วเสร็จได้ภายใน 3 วันซึ่งถือว่าเร็วมาก และสามารถพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียนหรือกรณีการโฆษณาผิดกฎหมายที่ตรวจพบได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ปัญหาการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ลดลงอย่าง เห็นได้ชัด, การปฏิวัติรัฐประหาร และการหวนกลับคืนมาสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่มันจึงกลายเป็น ลักษณะพิเศษ ของสังคมไทยไปแล้วก็ว่าได้ ส่งผลให้เกิดการผลิต รัฐธรรมนูญ ระดับมากที่สุดในโลก และยาวที่สุดในโลก อย่างเป็นที่รับรู้ รับทราบ กันโดยชัดเจน การวนไป-วนมา อยู่ในวัฏจักร วงจร ที่ถูกเรียกขานกันในนาม วงจรอุบาทว์ จึงถือเป็น ข้อเท็จจริง ชนิดหนึ่งของสังคมไทย ที่มิอาจปฏิเสธ นอกเสียจากบรรดาทวยไทย หรือปวงชนชาวไทยทั้งหลาย เกิดการพัฒนา เติบโต ในทางวุฒิภาวะ ทางสติ-ปัญญามากพอที่จะทำให้สิ่งที่เรียกว่า ประชาธิปไตย มันเป็นประชาธิปไตยที่มี ธรรม เป็นที่ตั้ง หรือเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาจาก ประชาชนที่มีธรรม ประชาธิปไตยที่มี ความไม่เห็นแก่ตัว เป็นรากฐาน และเป็นเครื่องประคับประคองให้ไม่ต้องเกิดการย้อนกลับไปสู่ วงจรอุบาทว์ ได้แบบเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด กันจริงๆ。 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง คุณวิบูลย์ คูสกุล เสนอแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีน ในคำปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้น่าสนใจมาก ผมได้นำเสนอบางส่วนในคอลัมน์นี้ผ่านมา 2 วัน วันนี้ยังมีประเด็นที่ควรแก่การเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น อาหารสมอง ให้กับคนไทยและคนจีนได้ตรึกตรองร่วมกัน ท่านบอกตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในที่สุดแล้ว การริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative : BRI) นั้น พาดผ่านมาถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง AEC สู่ภาคพื้นอาเซียน นโยบาย Go Global หรือเดินออกสู่ภายนอกของจีนสู่ประเทศอาเซียนกลุ่มคาบสมุทรและหมู่เกาะก็ต้องผ่านประเทศไทย ท่านทูตย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของไทยคือ เมื่อจีนมี BRI และโดยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเราแล้ว เราจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ คนไทยบางส่วนกล่าวว่า ถ้าไปดูในยุทธศาสตร์ BRI ของจีนแล้ว ไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ความจริงแล้ว BRI นั้น เป็นทั้งความริเริ่มที่เป็นแผนรวมโครงการและกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นพอ อยู่ที่ว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกันได้อย่างไร เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศยุทธศาสตร์ BRI ออกมาแล้ว หลายประเทศบอกว่าลมจีนกำลังพัดมา เช่นเดียวกับกระแสในประเทศไทยเวลานี้ ก็พูดกันว่าอิทธิพลจีนกำลังเข้ามาแรง ต้องระวัง ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนจริง ท่านทูตวิบูลย์ตั้งคำถามว่า ยามที่ลมพัดมานั้นมี 2 แนวทางที่เราทำได้ คือ สร้างกำแพงกั้น หรือจะสร้างกังหันกางใบรับลม? ท่านตอบว่า แน่นอนประเทศไทยควรต้องดำเนินการอย่างหลัง จึงอยู่ที่ว่าด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เรามี ไทยจะวางตัวหรือกำหนดท่าทีอย่างไร เพื่อใช้ BRI มาสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทูตวิบูลย์บอกว่า ในส่วนของจีน โครงการใดๆ ก็ตามที่มีมาภายใต้ BRI การตกลงร่วมกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเห็นประโยชน์และยอมรับจากภาคประชาชนบนพื้นฐานการเห็นความจำเป็นและศักยภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญและพิสูจน์มาหลายกรณีแล้วว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นเรื่องที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอย่างครอบคลุมและจริงจัง ในความเป็นจริง การยอมรับของภาคประชาสังคมก็เกิดจากการที่ภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพทางเศรษฐกิจว่าสามารถพัฒนาเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหาลักษณะดังกล่าวเริ่มสะท้อนออกมามากขึ้นในโครงการร่วมมือของจีนกับบางประเทศ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้อริเริ่ม BRI กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านตะวันออกภายใต้ EEC หรือยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่ 40 จะหาจุดประสานประโยชน์ไทย-จีนในส่วนนี้ให้ลงตัวได้ คุณวิบูลย์บอกว่า เริ่มมีบางโครงการนำร่องเป็นตัวอย่าง เมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG จากเซี่ยงไฮ้ร่วมกับภาคเอกชนไทยลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อขายและส่งออกไปประเทศที่สาม หรือกรณีการจัดเป็น Consortium ความร่วมมือที่ไทยจีนร่วมกับประเทศที่สาม บุกเบิกโครงการร่วมกันใน EEC เป็นที่คาดหวังกันว่า รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อสร้าง ช่วงจากนครราชสีมามากรุงเทพฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริงในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งตามข้อริเริ่ม BRI หรือการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงในส่วนของ EEC ที่จะเชื่อมไร้รอยต่อ 3 สนามบินหลักของไทย คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ด้วยระดับความเร็ว 250 กม/ชั่วโมง และรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1435 เมตรเท่ากันนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด ก็ย่อมต้องเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือเผื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันในส่วนนี้ จึงจะนับเป็นมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-จีน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ Asian Connectivity ด้วยอย่างแท้จริง ในโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC เชื่อม 3 สนามบิน ที่จะเป็นการลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่งหมายถึงให้เอกชนเข้ารับความเสี่ยงด้านการลงทุนแลกกับผลตอบแทนที่ระบุให้นั้น เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ความสนใจที่จะร่วมประมูลจำนวนมาก รวมทั้งบรรษัทรถไฟความเร็วสูงจากจีน ผมหวังในส่วนนี้ว่า หากผู้ประกอบการจากจีนประมูลโครงการดังกล่าวได้ และสามารถนำเทคโนโลยีรถความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนมาปรับใช้ในโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่ Win-Win ที่สำคัญระหว่างไทย-จีน เพราะความสำเร็จในโครงการหากได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ย่อมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือให้กับจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการทูตรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งให้เห็นความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือที่ถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ที่แม้ในปัจจุบันรูปแบบจะแปรเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาคือการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันยังเป็นเช่นเดิม ผมอ่านคำปราศรัยของท่านทูตวิบูลย์แล้วก็สรุปได้ว่า การจะมีความสัมพันธ์แบบ win-win จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ซึ่งก็มาจากความจริงใจ และแน่นอนต้องเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้านด้วย!。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

สล็อตฟรีเงิน คาสิโนออนไลน์ฟรี blox piece เก้าเกออนไลน์ได้เงินจริง สูตรแทงบาคาร่าแม่นๆ บาคาร่า aw8 hd คาสิโน888 kiss สูตรการเล่นบาคาร่า สล็อตออนไลน์ สมาชิกใหม่ รับ เครดิตฟรี เกมส์สล็อตผลไม้ u23 ไทยรัฐกีฬาวันนี้ แจกเครดิตทดลองเล่น สล็อต7777 quill สล็อตยูฟ่า168 lite live casino house สล็อต ถอนเข้าวอลเลท thailand คาสิโนสด ออนไลน์ แจก เครดิต ฟรี 2019 dtac free slot games kitty ไพ่คาสิโน สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง shopee เว็บสล็อตไทย jio เว็บพนันแจกเงินฟรี joker slot roma free fire โปรแกรมบอลเจลีก สล็อตแมชชีน เกม one punch man โจ๊กเกอร์เครดิตฟรี lousbodega.com สล็อตออนไลน์ SLOT pay69 slot vip บอลบาซ่าคืนนี้ ฟุตบอลhdหนัง เว็บ พนัน la การแทงบาคาร่า slotxo 888 qq โปรแกรมบาคาร่าsa สล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรี สมัครบาคาร่าออนไลน์ฟรี naga slot 777 promo slot game background เว็บบาคารา ผลบอลเมเจอร์ลีกซอคเกอร์เมื่อคืน สล็อต ทุกค่าย free fire เว็บพนันสล็อต com jokerฟรีเครดิต ยูฟ่า777 air เกม สล็อต ออนไลน์ gray เกมเล่นฟรี24ชั่วโมง คืนนี้บอลพรีเมียร์ลีก เกมคาสิโน่ ไฮโลออนไลน์ tv สมัครรับเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก gorsun m98 anc slotbet โปรแกรมบอลวันนี้ สล็อต678 quad slot เกมไก่ บาคาร่าทุน300 gm เล่นเกมคาสิโน สล็อต og เว็บการพนัน roblox เว็บคาสิโน facebook เกมส์สล็อตผลไม้ coin โหลดเกมส์สล็อตได้เงินจริง ผลฟุตบอลวันนี้ ดาวโหลดคาสิโน บาคาร่าเว็บไหนดี live 188bet fortuna 888 casino how long to withdraw uk เล่นเกมส์ไพ่ได้เงินจริงไม่ต้องลงทุน เว็บคาสิโน 99 zip รับฟรีเครดิต สล็อตแตกง่าย html สลากกินแบ่งlotto facebook slotxo เติมเงิน zombie ฟุตบอลsuzukicup2018 777 คาสิโน free fire line king99 คาสิโนฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 วิธีเล่นเกมส์สล็อตให้ได้เงิน วิธีเล่นบาคาร่าครั้งแรก บาคาร่า24ชั่วโมง slotเกม empire slotohit casino daftar slot 777 game slot yang menghasilkan uang tanpa modal เกมสล็อตโบนัส hd เกมเสือ มังกร pubg สล็อตทําเงิน free fire เกมส์สล็อตมาแรง opv เครื่องสล็อตแมชชีน yaris สล็อตโจ๊กเกอร์ xo rov เว็บไฮโลออนไลน์ 888 casino mirror สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต limitless รายการแบดมินตัน2019 เทคนิคยิงปลา workpoint เปตองชิงแชมป์โลก2019 แจกเครดิตฟรีสมาชิกใหม่ เล่นslotออนไลน์ กีฬาเพชร ทดลอง เล่น สล็อต ฟรี live22 slotxoall 918kiss pc download link ฟรีสมัครสล็อต go เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก www slotxo vs joker หวยรัฐบาล ออกวันพุธ ace333แจกเครดิตฟรี สล็อต678 username สล็อต 688 slot แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 สมัครสล็อตxo mobi รับเงินเดิมพันฟรี สล็อตทดลองเล่นฟรี by เกม สล็อต ออนไลน์ free fire สล็อต hotpot ฟรีเครดิตไม่ต้องฝากถอนได้2019 ฟรีเครดิต100ไม่ต้องฝาก2019 ฟรีเครดิตสมาชิกใหม่ สล็อตทําเงิน vip เครื่องสล็อตแมชชีน diy บอลวันนี้อาร์เซนอล slot shabu poker x factor พนันสล็อต pg slot ios สอนการแทงบอลไลฟ์ - pc slot slotxo สล็อต โจ๊กเกอร์ สล็อต xo สามพี่น้องofficial วาร์ปสล็อต 10เว็บพนัน เดิมพันฟรีเครดิต สมัครเล่นไพ่ได้เงินจริง true wallet slot คาสิโนฟรีไม่ต้องฝาก สูตรบาคาร่า lagalaxy88 สล็อต โจ๊ก เกอร์ netflix 888 casino nz สล็อตออนไลน์สมัครฟรี แจกเครดิตฟรีไม่ต้องแชร์ สมัครเล่นเกมส์สล็อต ตารางคํานวณสูตรบาคาร่า เกมน้ำเต้าปูปลา qq สล็อตฮาๆ เว็บบาคาร่าแจกเงินฟรี ม.กีฬาลําปาง สมัครยูสรับเครดิตฟรี 888 casino blackjack guide ดาวน์โหลดบาคาร่าออนไลน์ สมัครslotxoโบนัส100 สล็อตรับโบนัส100 เกมส์เล่นแล้วได้เงิน เว็บพนันได้เงินจริงไหม next88 เครดิต ฟรี เครดิตฟรีสมัครหน้าเว็บ เครดิตพนันฟรี 7mthมาเก๊า สล็อต 888 ฟรี เครดิต express สล็อต678 royal สล็อตโจ๊กเกอร์-roma window joker123 big win คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงมือถือ สล็อต ทดลอง เล่น ได้ เงิน จริง โหลดเกมส์คาสิโน เกมไพ่ที่ได้เงิน สมัครสมาชิกเกมส์สล็อต สล็อต gclub168 เงินฟรีได้จริง ลอตเตอรี่ พฤศจิกายน 2562 777 triple slot games with bonus การพนันได้เงินจริง การพนันดวง เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก www แจกเครดิตฟรีslotxo เกมไพ่บาคาร่า joker slot demo play live222 วิธีแทงบอลออนไลน์ error โปรแกรมสูตรโกงบาคาร่า สล็อต นายอําเภอ manager เปิดยูส สมัครสล็อต รับโบนัสฟรี สล็อต 5 dragons game สล็อตเกมส์ไหนดี mp3 ไฮโลออนไลน์ youtube ดาวน์โหลด 168SLOTXO โปรแกรมรูเล็ต สล็อตแตกง่ายที่สุด เซ็กซี่บาคาล่า สล็อต ออนไลน์ 888 yes พนันบอลชุด youtube ขายชิปเสือมังกรคาสิโน ทดลองsa สล็อตการพนัน nba เกมส์ที่มีชื่อเสียง game 777 คาสิโน bundle 100slot กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ บาคาร่าเครดิตฟรี2019 1688 slotxo บ้านผลบอลพรุ่งนี้ โปรแกรมบอลวันอาทิตย์นี้ทุกลีก บาคาร่าทุน300 warzone slotroma slotjoker number joker slot roma vs juventus ผลแบดมินตันสดล่าสุด slot pg true wallet โปรแกรมสูตรบาคาร่า2019 แทงหวยออนไลน์ android ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคืนนี้ แจกฟรีเครดิต100 918kiss สมัคร jcb slotxo24hr gold ค่าร่า gameslot วิธีเอาชนะบาคาร่า livescoreล่าสุด บาคาร่า xr สล็อต 678 user น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง youtube แจกเครดิตฟรี100ไม่ต้องฝาก2562 เว็บทดลองเล่นสล็อต ผลบอลสด ทั้งหมด สล็อตสมัครรับเครดิตฟรี 11ตัวจริงสเปอร์สคืนนี้ เกมส์สล็อตผลไม้ online เกมยิงปลา พีจี offline lsm99 เกมยิงปลา qc สล็อตpg youtube บอลสดlive เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด พนันเงิน ais ดาวน์โหลด สล็อต777 rov สูตรคาสิโนออนไลน์ เทคนิคบาคาร่า uf ฟรีเครดิตยิงปลา2019 บาคาร่า 69 สล็อตxoทดลองเล่น slotxoยิงปลา slot ที่ดีที่สุด dm สมัครสล็อตxo free สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต xo สมัครสล็อตฟรี เล่นเว็บพนัน วิธีทำเงินจากบาคาร่า กีฬาพ.จ.น.ก poker championship 2020 เว็บพนัน สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ แจกเครดิตฟรีสล็อต คา สิ โน สดออนไลน์ vip หวย แทงหวยออนไลน์ แทงหวย | 123MAXX สล็อตภาพยนตร์ bet สล็อต เครดิตฟรี คาสิโนทั้งหมด 888 casino nz การพนันออนไลน์ mp3 สล็อต ฟรี เครดิต hd คาสิโนฟรี กีฬา indoor มี อะไร บ้าง ผลบอลสด ตารางบอลวันนี้ วิธี แทง บอล w88 เว็บพนันที่ได้เงิน jo เล่นslotให้ได้เงิน vk เกมส์ที่มีชื่อเสียง viu roma maffia สล็อต1234 zone แทงบอล 0.5 คือ เกมสล็อตออนไลน์2019 คาสิโนช่องสะงํา สล็อต777คาสิโน y6 jokerฟรี100 พนันอีสปอร์ต zeเกมส์เงินสด dtacro การเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน เกมยิงปลา พีจีบ ดูฟุตบอลย้อนหลัง แจกฟรีเครดิต2019 joker slot fun วิธีวิเคราะห์บาคาร่า ไพ่ออนไลน์ online liveslot22 ฟรีเครดิตไม่ต้องฝากก่อน2019 สล็อต 666 facebook สล็อต1234 user สล็อตคือ คาสิโนออนไลน์ขั้นต่ํา100 บาคาร่ามือถือสมัคร คําศัพท์การพนันฟุตบอล ok ลอตเตอรี่ 1 กันยายน เล่นพนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ pg gameslotpg hack บา คา ร่า ออนไลน์ sa gaming สมัครไฮโลออนไลน์ฟรี เว็บ คา สิ โน ag 888 casino jugar ลอตเตอรี่วีไอพี เล่นเกมสล็อตได้เงิน jojo แมนซิตี้อาร์เซน่อลสด วิธีเล่นเกมออนไลน์ให้ได้เงิน สล็อตออนไลน์ได้เงิน kr บอลวันนี้เด็ดๆ สล็อตโจ๊กเกอร์ xo bangkok ฟรีเดิมพันไม่ต้องฝาก สล็อต777ออนไลน์ เกมน้ำเต้าปูปลา mp3 เกม สล็อต kingkong บาคาร่าเว็บ สล็อตออนไลน์ hubslotxo ดูบอลออนไลน์goalclub poker plo 4 บอลวันนี้เสาร์ เว็บพนันเจ๋งๆ mp3 บาคาร่า aw8 line pg slot true wallet ดูฟุตบอลสดวันนี้ สมัครบาคาร่าออนไลน์ฟรี สล็อต gclubแตกบ่อยล่าสุด โจ๊กเกอร์918 jokerเครดิตฟรี2019 บาคาร่า ถอน ไว เล่นคาสิโนบนมือถือ slot ที่ดีที่สุด ggk pg slot ios พนัน888 รีวิวบาคาร่าออนไลน์ ผลบอลตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สมัครรับเครดิตฟรี100 spin999 com สมัคร ดาวน์โหลด สล็อต777 casino เปิดเว็บคาสิโน fifa สมัครคาสิโนฟรีเครดิต สูตร คํา น วณ บา คา ร่า excel ดาวน์โหลดslotxo qr empire777 คา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เครดิต 300 บาท m560bet เครื่องสล็อตแมชชีน f1 ผลบอลเมื่อคืนทุกคู่พรีเมียร์ลีก คา สิ โน หวย ออนไลน์ สล็อตแจกเครดิตฟรี2019 ผลบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุดแมนยู เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง mp3 บาคาร่า285 poker play สูตรบาคาร่ามือถือ ผลบอลลาคอรุนญ่า สล็อตแตก bet กดเงินสด first choice ขั้นต่ํากี่บาท แนวทางการเล่นบาคาร่า 888 casino ad ยิงปลา ep 1 รับเครดิตฟรีถอนได้2019 slot1234/member ยูฟ่า365 eng ฟรีเครดิตไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ slot2xl(pgslot) live22 line สล็อตฝาก50ฟรี100 588ws zip code สมัคร รับ ฟรี เครดิต sbobet online 24 vegus168แจกเครดิตฟรี คาสิโนสด บาคาร่า number คาสิโนสด qatar การดูบาคาร่า หวยรัฐบาล cn บาคาร่าas สล็อต678 eu เว็บพนันฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก โปรแกรมดูบอลpptv เว็บพนันออนไลน์ ไม่ผ่านเอเย่นต์ ลองเล่นบาคาร่าออนไลน์ บาคาร่า ufa800 สล็อต777ฟรี true กีฬาเยาวชนแห่งชาติจ.บุรีรัมย์ สมัครเล่นไพ่ได้เงินจริง เครดิต ฟรี 2019 vip แจกเครดิตฟรี เว็บคาสิโน 888 thai ทําเว็บพนันบอล สมัครเว็บสล็อต ผลบอลสด hotline เกมเงินจริง กดเงินสด uob preferred สล็อตโรม่า apk ถอนเงิน มอบฉันทะ กสิกร joker slot kub สล็อตpg ฝาก100รับ100 สล็อตทําเงิน free fire เว็บบอลฟรีเครดิต betสล็อต asmr ทีเด็ด บอล เต็ง dg สล็อตฟรีเดิมพัน ฟรีสมัครสล็อต v2 เกมเสือ มังกร gta แทงบอลสเต็ป กระดานจดสูตรบาคาร่า สมัครบาคาร่าออนไลน์ฟรี slot dreamtech slot ออนไลน์ ฝาก เงิน ผ่าน วอ เลท เครื่องสล็อตแมชชีน smok nord รวมสล็อตทุกค่าย win10 บอลสดทุกคู่ บาคาร่าทุน300 vk ace333 club สล็อตทดลองฟรี slot game big win malaysia เว็บคาสิโน 888 xyz ตารางคะแนนไทย สล็อตออนไลน์ เกมสล็อต สมัครเล่นฟรีเครดิต ได้เงินจริง 2020 - dclub77 สล็อต xo youtube สล็อต ทุนน้อย pantip mb สล็อต xo เว็บคาสิโน 777 vip สล็อตออนไลน์ยอดนิยม nct คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ50 slot pg 100 โหลดแอพคาสิโนออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์-roma anime slotxoฟรี jokermillionsjackpot set เว็บคาสิโน w88 joker กาสิโน หรือ คาสิโน slotxo msx สูตรเล่นบาคาร่าsagaming โปรแกรมบาคาร่าsagamingฟรี เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก netflix คาสิโน168 th สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ nokia joker สล็อต ฟรี เครดิต free พนันกีฬาออนไลน์ คือ สมัครบัตรเฟริสช้อย กดเงินสด ล็อตตารี่ออนไลน์ facebook บาคาร่า aw8 ball slot triple joker หวยรัฐบาล ปี62 แจกเครดิตฟรี918kiss สูตรบาคาร่าsagaming สูตรaiบาคาร่า เล่นคาสิโนเว็บไหนดี สมัครคาสิโนรับเงินฟรี sbobet แทง บอล รีวิวเกมสล็อตออนไลน์ slotxo bonus สมัครสล็อต777 down แนะนําคาสิโนออนไลน์ สล็อต นีโม่ q1 เว็บบาคาร่า2019 ไฮโลออนไลน์ youtube lagalaxy2คาสิโน ลอตเตอรี่ ประเภท รีวิวเกมสล็อต vk ดูบอลลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ ดูกีฬาสด เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ vivo สล็อตหาเงิน lazada คาสิโนออนไลน์ถ่ายทอดสด casino deep web สมัครเล่นสล็อตออนไลน์ฟรี คา สิ โน สด บาคาร่าวิธีสมัคร เว็บพนันสล็อต สูตรไม่มีจริงผู้นำเล่นรับงานจากเว็บ tsa slot 007 resetten เครดิตฟรีถอนได้ไม่ต้องฝาก สูตรบาคาร่าsexxy เล่นเกมlive22 ไฮโลได้เงินจริง rom slot999 pc free slot games columbus deluxe ดาว โหลด เกม xoslot กีฬาสีนารีรัตน์ สล็อต66 6 goals poker king หัก เหลี่ยม hd สล็อต น่าเล่น hd สล็อต35 เครดิตบอลฟรี 5slotscasino มังกรเสือ mp3 การทําสูตรบาคาร่า การพนันออนไลน์เครดิตฟรี เว็บการพนัน a1 เกมส์สล็อตได้เงินจริงios บาคาร่า จ่ายจริง เกมเสือ มังกร live 168slotxo q12 สล็อตคาสิโนฟรีเครดิต ดาวน์โหลดเกมบาคาร่า แจกเครดิตฟรี200 เว็บการพนัน pb เว็บคาสิโนไทย เกมส์ bete ผีพนันบอล โปรแกรมเอาชนะบาคาร่า บาคาร่าสูตรเซียน เว็บเล่นพนันออนไลน์ บาค่ารา idn 777 slot ลิงค์ดูบอลยูทูป เล่นสล็อตออนไลน์ทางมือถือ เทคนิคเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน sloto stars เกมสล็อตผลไม้ english เว็บ พนัน ครบ วงจร วันนี้มีกีฬาอะไรดู lsm99 เกมยิงปลา watch ace333 online ยิงปลา อันดับ 1 ตารางบอลวันนี้คะแนน ผลบอลยูฟ่าเมื่อคืนนี้ เครดิตฟรี100 สล็อตหาเงิน lazada มังกรเสือ xshom บา คา ร่า genting ออนไลน์ tnn กีฬาค้ําถ่อ slot games jackpot slotรู สล็อตxo 999 channel แทงบอลสูงต่ํา word คาสิโน888 yt เกมสล็อต pp บาคาร่าฝากถอนออโต้ ติดตั้งslotxo แจกฟรี100 สูตร การ เล่น บา คา ร่า แทงคาสิโนฟรี คาสิโนล คาสิโน168 mobi สล็อต xo mgw บัตร up2me กดเงินสด สอนการแทงบอลไลฟ์ - quick เว็บ พนัน บอล ts911 เล่นเกมส์คาสิโนฟรี กีฬาเปตอง alt live casino hack สล็อตเกม 6 6 gb สล็อต918kissทดลองเล่นฟรี บาคาร่าvip เว็บการพนัน blackpink ลอตเตอรี่ บริจาค เปิดยูสเซอร์รับเครดิตฟรี สมัครคาสิโนออนไลน์ฟรีเงิน เว็บคาสิโน 168 mega ok ลอตเตอรี่16/9/62 ทาง เข้า sbo24 gclub slot q8 สมัครเล่นเกมออนไลน์ สมัครได้เงินฟรี2019 yonexzforce2ราคา สล็อตแมชชีน เกม lord ลิเวอร์พูลล่าสุดเมื่อคืนย้อนหลัง คาสิโนออนไลน์ไฮโล rom eu กดเงินสด ออนไลน์ slot joker roma สูตร บาคาร่าแทงบอล sloto cash app เล่นการพนันออนไลน์ได้เงินจริง สล็อตยอดนิยม แบดมินตันผลสด ผลบอลสด คูเวต ace333 zip เว็บคาสิโนที่ดีที่สุด2019 บาคาร่า se คาสิโนเงินจริง บาคาร่าบัญชีทดลอง เล่นไพ่ออนไลน์pantip m98 light bulb slot game guardian slot joker wulan การเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน สูตร บา ค่า ร่า 2020 tded8zean com สล็อตออนไลน์รวม ฟุตบอลu15 เว็บพนันสล็อต jio เกมส์สล็อต bacc6666 ไลฟ์สดค่าสิโน ipad สูตรบาคาร่าฟรี99 game slot penghasil uang tanpa deposit โปรแกรมสูตรบาคาร่าออนไลน์ กดเงินสด jcb สล็อตxo 8 slot xo slot joker สล็อต1234 zone สล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรี ล่าสุด เสือ มังกร gclub คาสิโนไม่ต้องลงทุน บาคาร่า rog วิธีการถอนเงินบาคาร่า ลงทุนบาคาร่า ทีเด็ดบาคาร่า nc สมัครเอเย่น918kissฟรี แจกเครดิตฟรี2019 baccarat online singapore กีฬา3ประเภท เกมสล็อต lsm99 xoslot888 เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน ios สอนการแทงบอลไลฟ์ - google play แจกเครดิตฟรี2000ไม่ต้องฝาก slotเกม zombie บาคาร่า gtr สอนใช้สูตรบาคาร่า หวยรัฐบาล 1/11/62 เกมส์เดิมพันเงินจริง zombieland สมัครlivecasino ดาวน์โหลดเกมส์slotxo slot joker lightning เว็บ คาสิโน u2 เทคนิคยิงปลา diy โหลดเกมคาสิโน ฟรีเครดิต2019ไม่ต้องฝาก สล็อต ทรูวอลเล็ต xr ดูบอลออนไลน์youtube ฟุตบอลทั่วโลก สล็อตออนไลน์มือถือฟรีเครดิต ส โบ เบ็ ต 5678 สล็อตออนไลน์อ เอเย่นสล็อตxo เล่นคาสิโนออนไลน์เว็บไหนดี เครดิตฟรี dg บาคาร่า m98 quiz เว็บสล็อตเครดิตฟรี2019 บอลแข่งวันนี้ sa gaming 1688 download สล็อตแจ็กพ็อต true สล็อตjoker slot สล็อตทรูวอลเล็ต pantip ผลบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลล่าสุด เกมส์ bet way joker slot play ฟรีเครดิตถอนได้ไม่ต้องฝาก สลากกินแบ่งlotto app สล็อต จรวด เกมส์ที่มีชื่อเสียง game เครดิตฟรีถอนได้ไม่ต้องฝาก2019 โหลด slotxo zip ทีเด็ดบอลเต็ง 1 วิธีเล่นพนันออนไลน์ เว็บพนัน photoshop สูตรแทงบาคาร่าให้ได้เงิน บาคาร่า m98 hd game slot di playstore yang menghasilkan uang พนันเสือมังกร air คาสิโนสล็อต กดเงินสด ออนไลน์ ผลบอลลีกอียิปต์ รับพนันฟุตบอล จี คลับ สล็อต มือ ถือ ดวง ดี สล็อต 666 login เปิดเว็บคาสิโน vivo แจกเครดิตฟรี sbobet ไม่ต้องฝาก 2020 slot dreamtech โปรแกรมสูตรบาคาร่าsagamingฟรี แทงบอลชุด. tv คาสิโนแจกฟรีเครดิต แมนยูกับลิเวอร์พูลสด สล็อต ที่ดีที่สุด สมัคร​ slotxo ig royal1688ผ่านมือถือ เครดิตฟรี100ไม่ต้องแชร์ ราชบุรีมิตรผลเอฟซี สล็อตออนไลน์บนมือถือ กีฬาสีช่อง72019 slot joker online เล่นคาสิโนสด บาคาร่าสูตร gameslotpg xbox one ลิงค์ดูบอลเจลีก เครดิตฟรีไม่ต้องแชร์2019 สล็อตหาเงิน ios แนวทางเล่นบาคาร่า ผลเทนนิสล่าสุด คาสิโนฟรีเครดิตไม่ต้องฝากเงิน poker zynga trick เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก918kiss สล็อต การพนัน ดาวโหลดเกมlive22 ตารางบอลพรีเมียร์ลีก2019ล่าสุด เว็บแทงบอลsbobet watch slotxoเล่นในคอม การพนันนิยาม สล็อต 55 joker สูตรเล่นสล็อตให้ได้เงิน slot joker 681 เกมส์สล็อตผลไม้ kr ตกปลา kill this love พนัน888 เว็บเล่นบาคาร่าฟรี rumus slot joker jewel สมัครฟรีเครดิต ทดลองเล่นฟรีบาคาร่า เว็บคาสิโนสด thailand บาคาร่าสูตร zm อัตราต่อรองราคาบอลวันนี้ เกมส์สล็อตผลไม้ ios ฟรี สมัครสล็อต777 down 777slot tutorial เครดิตฟรี1000ถอนได้2018 ไพ่ที่เล่นแล้วได้เงินจริง พนันบาส track slotroma slotjoker unboxing คาสิโนสล็อตฟรี เล่นพนันออนไลน์เว็บไหนดี เว็บเล่นได้เงิน slot game html5 สล็อต นิยาย joox ยิงปลา888 รายงานสดบอล สล็อตใหม่ slot kk สล็อต1234 to สล็อตทดลองเล่นได้เงินจริง 188bet sponsorship 918kiss apk download for android old version สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ได้เงินจริง คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 วิธีสร้างสูตรบาคาร่า joker slot play แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ สล็อตโรม่า song เว็บแทงบอลsbobet tottenham qq joker slot คาสิโนมารวย99ถอนเงิน คาสิโน888 user เว็บคาสิโน 888 ep แจกเครดิตฟรีไม่ต้องแชร์ไม่ต้องฝาก เกมเสือ มังกร คาสิโนออนไลน์ไทย ผลบอลสด 888 ย้อน หลัง 888 casino telefono แจกเครดิตฟรี2019 สลอตงายย สูตรบาคาร่าเล่นได้ทุกเว็บ ฟรีสมัครสล็อต v2 บาคาร่า auto77 แจกเครดิตฟรี overwatch slot fire joker เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ google drive พนันบอลออนไลน์ com ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ slotv8 auto สล็อตแจ็กพ็อต j7 แจก เครดิต ฟรี 2019 apk พนันเกม ลอตเตอรี่ ขึ้น รางวัล ที่ไหน pgslot live บอลอาเซนอลเมื่อคืน เว็บคาสิโน vip สล็อต777คาสิโน ro อนิเมะกีฬาชาย น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง ncc เว็บพนันสล็อต pantip สมัครสล็อตxo free royal1688 มือ ถือ สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝากล่าสุด เว็บการพนัน pb เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ qatar สล็อต 688 data ผลบอลทุกลีกทั่วโลกวันนี้ สมัครเว็บบอลฟรีเครดิต ยิงปลา sa ฟรีเครดิตเดิมพัน ลอตเตอรี่ ธนาคารกรุงไทย joker slot apk บาคาร่า aw8 youtube กีฬา indoor มี อะไร บ้าง ดูบอลแชมเปียนลีกคืนนี้ ดูบอลสดวันนี้บ้านผลบอล บาคาร่าเกม เล่นเกมสล็อตได้เงิน excel สมัครบาคาร่า slot game background แจกเครดิตฟรีlive22 คา สิ โน ฟรีไม่มีเงินฝากถอนได้ yonexzforce2ราคา ฟรีสมัครสล็อต v2 slotxoz เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ cover nạp tiền 188bet ufa แจก เครดิต ฟรี 2019 ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูล เว็บ พนันออนไลน์ e live22ฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก เกมส์ bet betmap รอยัลสล็อต777 sport คาสิโนไม่ต้องฝาก ลิงค์ดูบอลยูทูป เว็บรวมสล็อต online บาคาร่ามังกรเสือ เว็บพนัน ufabet สูตรบาคาร่าใช้งานได้จริง ดาวน์โหลดเกมคาสิโน sbobet ราคา บอล 1 ลอตเตอรี่ สมัครบอลฟรีเครดิต xoslot 69 mposlot007 ตารางคะแนนบอลอังกฤษทุกลีก เว็บบาคาร่าขั้นต่ำ10บาท slot qqjoker คาสิโน ฝรั่งเศส บาคาร่าออนไลน์เครดิตฟรี2019 สล็อต7777 online ตารางบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้าย slotxogame น้ําเต้า ปูปลา สล็อต ออนไลน์ ค่าย rt สล็อตยูฟ่า168 z2 ไลฟ์สด ค่า สิ โน lazada hu 777.slot สล็อต ภาพ สล็อตแจกเครดิต สล็อต999 login baccarat 777 poker queens trailer เล่นสล็อตบนมือถือ สล็อตการพนัน zero เซ็กซี่คาบาร่า trik slot joker jewels คาสิโนแจ็คพอต slotxo 888 vin เกมส์สล็อต มี อั่ ง เปา ยิงปลาฟรีเครดิตไม่ต้องฝากเงิน2019 กีฬา dodgeball คาสิโนเกม ขอดูผลบอลเมื่อคืนหน่อย คาสิโนฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 สล็อต นิยาย x1 วิธีเล่นสล็อตในคาสิโน การพนันค่าสิโนออนไลน์คืออะไร เกมส์เดิมพันเงินจริง zee4 เว็บพนันสล็อต เกมไพ่เงินจริง สล็อตxoดาวน์โหลดslotxo สล็อตแจกฟรีไม่ต้องฝาก เกมสล็อตใหม่ล่าสุด nc พนันบอลออนไลน์ 888 ฟุตบอลโลกเยาวชนอายุไม่เกิน20ปี2019fifau20worldcup สล็อตมือถือฟรีเครดิต alpha88 เครดิต ฟรี slotxo joker โบนัส 100 สล็อต ออนไลน์ 888 ball roma joker ทุน100 scr888th com/dl วิธีเล่นสล็อตในคาสิโน หวย ออนไลน์ lottovip ดี ไหม แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากล่าสุด เกมสล็อตทดลองเล่นฟรี ฝากเงิน ออนไลน์ เว็บเกมพนันออนไลน์ เครดิตฟรีเดือนนี้ slotเครดิตฟรีไม่ต้องฝากก่อน เกมสล็อตยอดนิยม windows 10 คาสิโนสด ออนไลน์ เล่นไพ่ในเว็บ สล็อต 66 quality สูตรทำเงินบาคาร่า cafe pg slot slotxo dollarstar kiss918สมัคร xo slot login เกมที่เล่นได้เงิน poker steam ฟรีเครดิตสล็อต สล็อต โจ๊กเกอร์123 สล็อตออนไลน์มือถือฟรีเครดิต Slotxo Auto ถอนเงิน มอบฉันทะ กสิกร 001slots pay69 slot king hack gclub slot แชมป์วอลเลย์บอลโลก slotxo โบนัส 100 เทิ ร์ น 2 เท่า ฝากเงินออนไลน์ citibank เล่นเกมslotxo ข่าวกีฬาซอคเกอร์ โน ตารางบอลวันนี้ช่องไหน ไลน์บาคาร่า วิธี เล่น บา ค่า ร่า ซุปเปอร์ ซิก คาสิโนออนไลน์ netflix พนันไพ่ออนไลน์ คาสิโน888 joker แบดมินตันสดyoutube กีฬา decathlon sport เว็บพนันบอล lion ถอนเงิน ezbuy เว็บ ค่า สิ โน ออนไลน์ ถูกกฎหมาย ace333ฟรีเครดิต สูตรบาคาร่าที่ดีที่สุดฟรี ฟรีเครดิตทดลองเล่น เทคนิคยิงปลา wiki เทคนิคเซียนบาคาร่า สล็อตยูฟ่า168 unlimited ไลฟ์สด ค่า สิ โน iphone กีฬา endurance เว็บเล่นคาสิโนฟรี รอยัลสล็อต777 slot game behance สล็อต นินจา zx6r เครื่องสล็อตแมชชีน bnk48 777 คาสิโน free fire แมนยูถ่ายทอดสด สูตรบาคาร่า mm88bet game ยิงปลา rov เว็บการพนันออนไลน์โดนจับ เกมส์สล็อตได้เงินจริง windows 10 เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ แค่สมัคร poker world series 2020 สมัครบาคาร่า88 slot lucky god ล่าสุด เล่นพนันออนไลน์เว็บไหนดี ทีเด็ดบาคาร่า xiaomi เกมส์ยิงปลา qq ฟรี เครดิตฟรีsa สล็อตทดลองเล่นกดเงินสด uob fifa ลิงค์ดูแบดสดวันนี้ joker slot เกม pubg ไฮโลออนไลน์ ทดลองเล่น sloto cash casino online สูตรบาคาร่าsexybaccarat holiday palace ฮ อ ลิ เดย์ คา สิ โน ออนไลน์ เกมได้เงินจริง slot pg apk เว็บคาสิโน 88 bit สล็อตฝาก1บาทโบนัส99 ลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 กี่บาท ฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 roma qld population เปตองชิงแชมป์โลก2019 สล็อตค่ายใหม่ windows 10 สล็อต ทุนน้อย siam roma cream crackers ไพ่ออนไลน์ สล็อตออนไลน์ใหม่ๆ joox slot joker lucky rooster roma owner เกมสล็อต007 กุหลาบ เร ด บาคาร่า เว็บ777ww สล็อตผลไม้ออนไลน์รวม slot bet terpercaya เว็บเกมส์สล็อต best video slot เว็บคาสิโนฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก วิธีเล่นบาคาร่าครั้งแรก สล็อต666 top truthbet ฟรี เครดิต 2000 เกมยิงปลาโจ๊กเกอร์ ดาวน์โหลดคาสิโนออนไลน์มือถือ สล็อต joker ufabet poker zynga trick slotbet99 เกมส์ bet betmen สล็อตทัวร์osaka2020 luxus casino พันทิปกีฬา เว็บเล่นไพ่ สูตรบาคาร่า mm88new slotcalendar สล็อตทรูวอลเล็ต online กีฬา laser คาสีโนสด bigo ไพ่ออนไลน์ google เล่นสล็อตออนไลน์ฟรีมือถือ วิธีวิเคราะห์บาคาร่า เกมส์สล็อตมาแรง gta sa web slot terbaik เข้า เว็บ ส โบ เว็บคาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ํา100 เกมส์ยิ่งปลาคาสิโน เว็บบาคาร่าแจกเงินฟรี ดูข่าวกีฬาต่างประเทศ 918kiss pc download 2020 naga slot 777 เกมส์สล็อตมาแรง pc กีฬา open can ลองเล่นสล็อตฟรี ทีเด็ดบาคาร่า zoom เกมส์สล็อต kingkong โปรแกรมฟุตบอลไทยวันนี้ คา สิ โน ด่าน พุ น้ํา ร้อน สูตรบาคาร่าเล่นได้ทุกเว็บ คาสิโนออนไลน์ทั้งหมด lsm99 เกมยิงปลา work สมัครสล็อตได้เงินฟรี กีฬาฮาๆ VEGUS168BKK แทงบอลออนไลน์ ฟุตบอลsuzukicup2018 slotdown พนันออนไลน์บนมือถือ แทงบอลหวย qr code ไพ่บาคาร่าออนไลน์ สล็อตโรม่าฟรี ep 1 เกมสล็อต คาสิโน pepsi 777 slot 918kissสมัครสมาชิกใหม่โบนัส100 slotเครดิต100 สล็อตพ่อมด เกมสล็อตเงินจริงมือถือ joox คาสิโนไม่ต้องฝากเงิน เกมออนไลน์ฟรีเครดิต
ถ่ายทอด สด บอล ยู ฟ่า คืน นี้ทดลองใช้ฟรี| วิเคราะห์บอลวันนี้ ล้มโต๊ะ lomtoe.clubเงินฟรี| คาสิโนประเทศกัมพูชาลุ้นบาท| ฟุตบอล วัน นี้ ทีเด็ด| สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ำการเดิมพัน| พรีเมียร์ลีก รอบ8ทีมประเทศไทย| สล็อต 200เติมเงินไทยฟรี| โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 4 นัดสุดท้ายลงทะเบียนฟรี| ดู บอล สด ท รู สปอร์ต 42021โปรโมชั่น| ตารางคะแนนบอล ล่าสุด2021 เล่นฟรี| เกมที่ทํารายได้มากที่สุดการเดิมพัน| ผล บอล สด นอร์เวย์เติมเงินไทยฟรี| ข่าวสารเกมส์สล็อตการเดิมพัน| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู 100ประเทศไทย| วิเคราะห์บอลเจลีก 2| กฎของแบล็คแจ็คคาสิโนประเทศไทย| สล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัส2021เงินฟรี| เกมที่กำลังฮิตตอนนี้2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล ญี่ปุ่น2021 เล่นฟรี| แบล็คแจ็คโทรศัพท์มือถือออนไลน์ประเทศไทย| เว็บ บอล แจก เครดิต ฟรี 100เงินฟรี| พรีเมียร์ ลีก ตารางคะแนนลงทะเบียนฟรี| ผลบอลสด ราคาบอลไหลประเทศไทย| วิเคราะห์บอลเจลีก 2การพนัน| สูตร สล็อต ป๋า เซียนการพนัน| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ บอล ไทยทดลองใช้ฟรี| บอลออนไลน์ วันนี้ ไทยลงทะเบียนฟรี| ตาราง บอล พรุ่งนี้ บ้าน ผล บอล2021โปรโมชั่น| ฟุตบอล ส ก็ อ ต แลนด์ ดิวิชั่น 12021โปรโมชั่น| ดูบอลออนไลน์ คม ชัด ระดับ translate to englishลงทะเบียนฟรี| ผล การ แข่งขัน ฟุตบอล โลก รอบ คัดเลือกการเดิมพัน| การ วิเคราะห์ ผล ฟุตบอล คืน นี้การเดิมพัน| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ ตลาด ลูก หนังลุ้นบาท| เติมเงินสล็อตxo| ดูบอลสดทรูสปอร์ตรับเงินบาท| พรีเมียร์ ลีก วัน นี้ลงทะเบียนฟรี| คาสิโน เก็นติ้ง pantipเติมเงินไทยฟรี| ตาราง คะแนน บอล ยูโร ป้า ลีก| ดูบอลสด ผ่านเว็บ| บอล วัน นี้ 21ประเทศไทย| slot ฝากขั้นต่ำ 50 บาทลุ้นบาท| โหลด โปรแกรม สูตร บา คา ร่าลุ้นบาท| ฟุตบอล 5 ดาวรับเงินบาท| ฟุตบอล ศุภชลาศัย2021 เล่นฟรี| ผล การ แข่งขัน ฟุตบอล บาร์เซโลน่า 2ประเทศไทย| โปรโมชั่น 100%เงินฟรี| ฟุตบอล ภาษาลาวเติมเงินไทยฟรี| ดูกอล์ฟสด youtube2021โปรโมชั่น| เพชรบูรณ์ ยูไนเต็ดรับเงินบาท| ฟุตบอล การ์ตูน pngเงินฟรี| ดูบอลออนไลน์ทุกลีกการพนัน| ฟุตบอล ธัญบุรีการพนัน| ฟุตบอล ยูโร2021 เล่นฟรี| ฟรีแลนด์ ยูนิตี้เติมเงินไทยฟรี| ตาราง คะแนน ฟุตบอล ลีก ทั่ว โลก2021 เล่นฟรี| คาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรี เงินฟรี| กติกาบาสเกตบอล 58 ข้อ2021โปรโมชั่น| หน้าเว็บw88ลงทะเบียนฟรี| แทงบอล 0-0.5การพนัน| บาสเกตบอล nba 2021รับเงินบาท| โปรแกรม บอล พรุ่งนี้ ลาลีกาเติมเงินไทยฟรี| ดูบอลออนไลน์ 4kการพนัน| ฟุตบอล สด คืน นี้เติมเงินไทยฟรี| บอล สด มาดริดลงทะเบียนฟรี| ลิ้ ง ดู บอล ออนไลน์ ไม่ กระตุกเงินฟรี| สูตร เล่น บา คา ร่า ให้ ได้ เงินการเดิมพัน|